Mars Bendera Stella Duce

Mars Bendera Stella Duce

MARS Bendera Stella Duce

Cipt. : Pak Dal

Orkestrasi : Octavina Kris Naramy

Paduan suara : MUSEROSA CHOIR SMA Stella Duce 2 Yogyakarta

Video editing : Misschel Ibrena Hulyna Bangun